MFTBRAND presents Katana (Summer 2018), A film by Soichiro Kanashima - Teaser

Sat, Jun 30, 2018
MFTBRAND presents Katana (Summer 2018), A film by Soichiro Kanashima - Teaser

MFTBRAND Presents KATANA Teaser, a film by Soichiro Kanashima. Coming this Summer. Featuring Eiji Sakihara, Yuto Goto, Chihiro Azuma, Koichi Iguchi, Takeshi Yasutoko, Soichiro Kanashima, Toru Shirai and Friends.

MFTBRAND presents Katana (Summer 2018), A film by Soichiro Kanashima - Teaser
Share the love on Facebook Twitter