Moscow S3t Contest 2017 - Edit by Alexander Boytsov

Fri, Mar 16, 2018
Moscow S3t Contest 2017 - Edit by Alexander Boytsov

S3t Contest in Moscow (August 2017). Featuring: Eugen Enin, Vova Turkin, Kirill Galushko, Sergei Golovushkin, Anton Bobrovsky, Egor Loginov, Renat Gallyamov, Gosha Obydennikov, Serega Sotskov, Andrey Skvortsov & Kolya Belov. Shooting and editing Alexander Boytsov.

Moscow S3t Contest 2017 - Edit by Alexander Boytsov

Camera: Panasonic g6 Kit. Music: Francois MAIGRET - Flowers Explosion, Francois MAIGRET - On The Road Again, Francois MAIGRET - Good Old Times.

Results

  1. Eugen Enin
  2. Vova Turkin
  3. Kirill Galushko

Previously: Eugen Enin - Winner of the S3t Moscow 2017 - Edit by Alexander Boytsov.

Share the love on Facebook Twitter