Valentin Hamers (19, Belgium) - a Year in Australia (2016-2017)

Thu, Nov 23, 2017
Valentin Hamers (19, Belgium) - a Year in Australia (2016-2017)

Filming: Glenn Beardmore & Tomas Meleg. Bad filming: Lui Burke-Xie. Editing: Valentin Hamers.

Valentin Hamers (19, Belgium) - a Year in Australia (2016-2017)
Share the love on Facebook Twitter